Výsadba se týkala dvaadvaceti hranických lokalit. Jednalo se o části města, ve kterých není v nejbližší době plánována regenerace.

„Nemělo by smysl sázet na místech, na kterých je pravděpodobné, že se v následujících letech bude kopat,“ uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Nových dřevin se tak dočkali obyvatelé například na třídě 1.máje, Kpt. Jaroše, Jaselské či Jižní.

Co se druhů týče, usilovalo město o pestrost, která je přínosná nejen pro celkový ráz vegetace, ale také pro živočichy.

„Zastoupeny jsou zejména ovocné a původní listnaté stromy. Jedná se hlavně o duby, ořešáky, javory, habry a břízy. Z jehličnatých stromů byla vysazována borovice černá. V keřovém patře pak převládají skalníky, tavolníky a břečťan,“ vyjmenoval Petr Bakovský.

Samotné výsadbě předcházela zevrubná inventarizace zhruba sedmi tisíc stromů ve městě.

„Ta ukázala, kterým druhům se u nás daří a kterým naopak ne a nemá tedy cenu je zde vysazovat. Přednost dostaly druhy evidentně dobře prosperující,“ vysvětlil dále mluvčí.

Také nově vysazené stromy projdou následnou kontrolou.

„Bude se ještě kontrolovat, zda byly všechny stromy vysazeny správně. Při tom množství se mohlo stát, že byly třeba některé rostliny vysazeny tam, kde úplně neměly. Pokud se takové případy objeví, pokusíme se je přesadit,“ řekl Petr Bakovský.

Náklady na výsadbu přesáhly hranici čtyř milionů korun. Šedesát procent z této částky však pokryla dotace z Operačního programu životního prostředí.