Tunel totiž bude počátkem května nasvícen a zpřístupněn veřejnosti, protože tudy bude procházet trasa známého cyklistického závodu Author Šela marathon 2008.

„Využíváme této příležitosti a do budoucna bychom chtěli, aby tunel sloužil nejen cyklistům, ale i ostatním občanům,“ řekl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Podle jeho slov město v budoucnu plánuje rekonstrukci tunelu ve Slavíči, na niž hodlá hranická radnice získat dotaci z evropských peněz.

„Navazujeme nyní partnerství s polským městem Bialsko – Biala a společně se chceme podílet na projektu Putování po císařské dráze. Jeho smyslem je nalákat lidi na technické památky v regionu, jako jsou Hranické a Jezernické viadukty anebo tunel ve Slavíči,“ doplnil mluvčí radnice Bakovský.

Právě přeshraniční spolupráce několika partnerských měst by podle jeho slov mohla otevřít cestu k evropským dotacím. Ojedinělá technická památka, železniční tunel ve Slavíči je 250 metrů dlouhý a šest metrů vysoký.

Tunel byl postaven v letech 1845 až 1846 na Ferdinandově dráze a měl zabránit pohybům půdy, které se začaly projevovat při stavbě, a současně vyřešit nesouhlas místních lidí s dráhou, která obec rozdělovala na dvě části.

Po rozšíření trati se ale v roce 1895 přestal používat. Oba vjezdy do tunelu zdobí portály, které byly rekonstruovány v roce 2006. Rekonstrukce tunelu předpokládá podle Bakovského investici ve výši dvacet milionů korun.