„Celková alokace pro tuto výzvu je necelých 3,4 milionu korun. Při průměrné míře dotace okolo 50 procent celkových nákladů tak očekáváme, že budou podpořeny projekty za přibližně 7 milionů korun,“ uvedl vedoucí manažer MAS Hranicko František Kopecký.

Žádosti o podporu bude místní akční skupina přijímat do 28. února. Největší objem peněz tentokrát poputuje do oblasti rozvoje zemědělských podniků, kam MAS nasměruje 2,4 milionu.

„Jedná se především o investice v rostlinné a živočišné prvovýrobě. Kromě rekonstrukcí budov mohou zemědělci nakoupit také pevně stojící technologie nebo mobilní zemědělské stroje. Jedná se zřejmě o poslední výzvu pro zemědělce až do roku 2023, doporučujeme tedy zájemcům využít této možnosti,“ upozornil František Kopecký.

Necelých 500 tisíc korun obohatí oblast zemědělských a potravinářských produktů, která se dotýká zejména zpracování plodin, mléka a masa.

„Vzniknout by měly finální výrobky určené na jídelní stoly obyvatel regionu. Investice mohou směřovat do výroby nebo uvádění produktů na trh,“ popsal manažer MAS.

Zbylá částka přesahující půl milionu korun je vyhrazena pro podnikání v cestovním ruchu. Zde budou podpořeny penziony, hotely, kempy či komerčně provozovaná sportoviště.

Součástí výzvy měla být také oblast drobného podnikání, z administrativních důvodů se ji však zájemci nakonec dočkají až v chystané květnové výzvě.

Další podrobnosti a podklady najdou zájemci na webových stránkách regionhranicko.cz