Podle zástupců školy se dočká do konce září obnovy jedna ze zapomenutých nádrží v Přerově.

Jde o nevyužívanou závlahovou nádrž v areálu zahradnictví zemědělské školy poblíž městského parku Michalov. Škola chce revitalizací vnést do rybníčku zpátky život. Přitom ji to nebude stát ani korunu.

„O vytěžení zeminy z bývalé závlahové nádrže se postará firma z Hranic, která provede tyto práce zdarma a vytěžený materiál pak použije na rekultivaci bývalých lagun u čistírny odpadních vod v Přerově,“ vysvětlil Pavel Horký, ředitel Střední školy zemědělské v Přerově.

Záměr na obnovu nádrže posvětil škole Olomoucký kraj, který je vlastníkem pozemků, na nichž se vodní nádrž nachází.

„V tomto případě jde o obnovu rybníku, a pokud se něco takového obnovuje, pak si myslím, že jde o užitečnou věc. Navíc by tuto investici měla hradit nějaká firma, takže finančně nebude zatížená škola ani kraj,“ potvrdil náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Sekanina, který má resort školství na starosti.

Podle vedení školy se bude obnovená vodní nádrž rozkládat na ploše tři sta metrů čtverečních. Její hloubka má dosahovat až dvou metrů.

„Podle stavebního zákona se jedná o udržovací práce a ty nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Pozemky, kterých se tato úprava týká, totiž nehraničí s veřejným prostranstvím ani komunikacemi,“ vysvětlil ředitel Horký.

Vyčištěnou nádrž hodlá škola využívat jako přírodní laboratoř pro chov hospodářských zvířat.

Petra Poláková-Uvírová, Dagmar Rozkošná