Poprvé se žena obrátila na radnici vloni v únoru. Psala, že ji v roce 2008 třikrát postihly deště, které zatopily celou sníženou část jejího obydlí.

„Silnice naproti vojenské akademii je vyspádovaná směrem na chodník, po kterém teče dešťová voda proudem až do jejího domu. Koše v kanále jsou navíc plné nečistot,“ popsal problém své sousedky Miroslav Popp. Ten už se prý nemůže dívat na to, jak si žena rok a půl bezvýsledně dopisuje s městským úřadem a rozhodl se celou záležitost zveřejnit.

Na podnět stěžovatelky byla kanalizace vyčištěna, ale jen zčásti.

„Čištění spočívalo ve vysypání záchytných košů, což ale nestačí. Šachty nikdo ani neotevřel,“ psala vloni v srpnu ve své další stížnosti paní Juřicová a pokračovala: „Dne 24. června mě postihla další povodeň. Kdo mi uhradí vzniklé škody? Už jsou do desítek tisíc korun!“

Oprava na dvě věci

Teprve po této stížnosti pozvali úředníci paní Juřicovou na jednání na radnici. Před domem se však stále nic podstatného nedělo. V listopadu přišel další déšť, zatopil dvě komory, obývák i ložnici. V prosinci se paní Juřicová dozvěděla, že chodník, na který si stěžuje, byl vybudován v 80. letech minulého století a dosud si tam na nevhodně provedené odvodnění nikdo nestěžoval. Přesto ho nakonec úřad nechal opravit.

Při prvních mrazech se však nová zámková dlažba vzedmula a voda opět netekla do kanálu, ale vsakovala do podloží. „Zabezpečení mého domu před přívalovými dešti je k 1. dubnu 2010 naprosto stejné jako v době mé první stížnosti, kterou jsem psala vloni v únoru,“ uváděla po sedmém přívalovém dešti v dalším dopise paní Juřicová a dostalo se jí odpovědi, že do 15. května bude poškozený chodník opraven.

Gejzír jako na Islandu

Odbor dopravy zadal mezitím vodohospodářům, aby posoudili hydrogeologické poměry v lokalitě a posoudili rozsah nutnosti realizace stavebních prací tak, aby už dům nebyl nikdy vytápěn.

V polovině letošního června se domem paní Juřicové prohnal zatím největší přívalový déšť. Voda rozmetla i okapové žlaby na zahradě.

„Ze šachty tryskal gejzír jak na Islandu,“ dokreslil situaci Miroslav Popp. Jeho sousedka vyhodila další dvě zničené skříně, objevila na fasádě svého domu trhliny a posbírala opadaný brizolit. Nyní čeká, jak se bude problém před jejím domem dále vyvíjet.