Vedení organizace však předem upozorňuje, že klíčem k dalším krokům budou opět dotační peníze. Bez nich zřejmě vidina zimního stadionu v osmnáctitisícovém městě zůstane jen zbožným přáním ledu chtivých sportovců.

„Letos jsme žádost o dotaci nepodali. Máme ale informace, že větší šance by v tomto směru mohla přijít v příštím roce," řekl Petr Symerský, člen představenstva akciové společnosti Naparia a jeden z iniciátorů založení Hokeje Hranice.

Naparia už dříve deklarovala zájem podílet se na vybudování zimního stadionu celkem patnácti miliony korun. A zájem na spoluúčasti prý stále trvá.

„Investice z naší strany by nyní ale byla určitě vyšší. Přestože podle původních odhadů by dotace ze státních či evropských peněz mohla činit až sedmdesát procent nákladů, my jsme zjistili, že dotace by tak vysoká nebyla. Mohli bychom získat kolem čtyřiceti procent," dodal Petr Symerský.

Slovan s tím skončil

Kromě hledání vhodného dotačního titulu na megalomanskou akci se však za poslední období věc příliš neposunula.

„Po zjištění situace ohledně dotačních titulů jsme ten projekt pozastavili. Tím ale netvrdím, že bychom z něj úplně vycouvali. Jen se nyní soustředíme na jiné sportovní centrum, které se nám v tuto chvíli jeví jako reálnější," uvedl bez dalších podrobností Petr Symerský.

Dodal jen, že v budoucnosti by se dalo uvažovat o případném propojení tohoto sportoviště právě se zimním stadionem.

Původním a dlouhodobým iniciátorem výstavby hranického zimáku však bylo občanské sdružení TJ Slovan Hranice. Jeho předseda Karel Hübl v úterý Přerovskému a hranickému deníku potvrdil, že Slovan s projektem končí.

„Představitelům nové obecně prospěšné společnosti jsme předali všechny podklady, které jsme v této věci měli k dispozici. Pokud budou později od nás žádat nějakou další spolupráci či pomoc, samozřejmě se jim pokusíme vyhovět," řekl předseda občanského sdružení a člen městské rady či zastupitelstva Karel Hübl.

Asi jiné priority

Právě vedení města se ale do poslední chvíle zdráhalo výstavbu zimního stadionu podpořit. Někteří zastupitelé argumentovali nejen zcela odlišnými prioritami města, ale také nedůvěryhodnými propočty iniciátora akce.

Po dubnovém neúspěchu Karel Hübl přestal zimní stadion v zastupitelstvu města prosazovat.

„Jsem jen jeden ze třiadvacetičlenného zastupitelstva a nenašel jsem dostatečnou podporu v řadách koalice ani opozice. Podle mě zimní stadion v Hranicích chybí. Město má ale asi jiné priority," podotkl Karel Hübl.

SOUVISEJÍCÍ: Zimák v Hranicích? Jen tak nebude, Slovan s projektem končí