Přestože termín realizace je prozatím nejistý, do pohybu by se akce mohla dostat v nejbližších letech. Během příštího roku by měl být známý i zhotovitel stavby.

„V současné době je vybrán dodavatel na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení," uvedla k přípravným etapám tisková mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Dodala ale, že začátek realizace zkapacitnění jezu se odhaduje jen velice obtížně.

„Nejprve totiž musí být hotový vypracovaný projekt. V roce 2015 bychom rádi soutěžili o dodavatele stavby," doplnila mluvčí.

Celá akce se bude financovat v rámci třetí etapy dotačního titulu Podpora prevence před povodněmi. Investorem je právě Povodí Moravy, město se na ní finančně podílet nebude.

Jez dostane rybochod 

O rozšíření o třetí pole hranického jezu se uvažuje dlouhodobě. Pro město jde totiž o velmi podstatné opatření při ochraně proti velké vodě, se kterou mají Hranice neblahé zkušenosti.

„Rozšíření jezu by mělo zabránit povodňovým vlivům, to je jeho prioritní význam. Díky třetímu poli se dočasně sníží hladina, jez by při velké vodě mohl dost významně ulehčit i Veličce," sdělil správce hranického jezu Jaromír Capil.

V souvislosti s rozšířením kapacity jezu o třetí pole se počítá i s výstavbou takzvaného rybochodu, k jehož realizaci by mělo dojít ve stejném termínu.

„Rybochod poslouží k migraci ryb a vodních živočichů z podjezí do nadjezí. Výškový přechod je tam v současné době dost výrazný," poznamenal Jaromír Capil.

Asfaltka pro cyklisty musí počkat

Přestože městský rozpočet výstavbou rybochodu a rozšířením jezové kapacity zatížený nebude, akce rozhodně vzbuzuje zájem hranické radnice.

Od termínu prací se totiž odvíjí i oprava vedlejší panelové cesty, po které jezdí cyklisté či vyznavači kolečkových bruslí.

Nerovnou komunikaci by podle plánů vedení města měl nahradit asfaltový povrch.

„Nákladní auta by ale při pracích na rozšíření jezu novou cestu určitě zničila. Proto s opravou cesty počkáme až na ukončení těchto stavebních prací," potvrdil Pavel Slovák z hranického odboru správy majetku.