Z údajů hlavního hygienika vyplývá, že žloutenka zasáhla nebývalou silou celý Olomoucký kraj, který je co do počtu nakažených hned na druhém místě za Prahou. V kraji je už 83 nemocných, z toho nejvíce lidí - 58 - na Olomoucku.

Přerovský region si zatím od ohniska nákazy drží odstup. Není však vyloučeno, že se situace do budoucna změní. „Na Přerovsku je nyní sedm případů, z toho jeden úplně nový,“ potvrdil hlavní pražský hygienik Michael Vít.

V regionu onemocněli jako první hepatitidou typu A letos v září dva narkomani z Přerova ve věku 27 a 29 let. V říjnu tato choroba propukla u dvou romských dívek ze Základní školy na náměstí Míru v Kojetíně. Jednalo se o dvě sestry – první z nich je třináct let a navštěvuje šestou třídu, druhá chodí do prvního ročníku a má 6 let.

Nově onemocněla žloutenkou typu A žena ve středním věku z obce Ústí na Hranicku a vzápětí po ní se nakazil i její manžel. Posledním evidovaným případem je muž v důchodovém věku z Přerova.

Podle odborníků si už šířící se choroba vyžádala řadu přísných hygienických opatření.V zorném poli epidemiologů jsou zejména základní školy. „V těch školských zařízeních v kraji, kde se žloutenka vyskytla, jsme nařídili zvýšený zdravotní dohled. Na Přerovsku se to týká Základní školy na náměstí Míru v Kojetíně, “ řekla krajská epidemioložka Růžena Haliřová.

„Karanténa se vztahuje hlavně na ty třídy ve škole, ve kterých se nákaza objevila. Pro ty platí zvláštní režim. Děti se například nemohou zúčastnit hromadných akcí, lyžařských výcviků a podobně,“ upřesnila Haliřová.

Pod zvýšeným lékařským dohledem jsou navíc všichni, kteří přišli s nemocnými do styku – rodinní příslušníci, učitelé a spolužáci. I přes zvýšený výskyt žloutenky typu A v kraji bojují lékárny na Přerovsku s nedostatkem očkovacích vakcín proti žloutence typu A. Těch, které látku mají, je jako šafránu.

„Máme jen vakcíny pro dospělé, stále nám ale chybí očkovací látky pro děti. Přitom o ty je mezi lidmi největší zájem,“ uvedla lékárnice Jitka Švarcová z lékárny U Štěstěny v Přerově. V některých lékárnách v Přerově nemají vakcíny vůbec.

„Zatím nevíme, kdy budou k dostání. Rodiče mají zájem nechat naočkovat své děti, ale my jim v tuto chvíli nemůžeme dát jasnou odpověď,“ řekla také Ivana Novosadová z lékárny v Komenského ulici v Přerově.

„Máme informaci, že se očkovací látky objeví na pultech ještě v říjnu, nejpozději pak v listopadu. Kdy přesně, to bohužel nevíme my ani dodavatelé,“ dodala Marcela Bláhová z lékárny Alfa.

Podle odborníků se mohou lidé nechat naočkovat kdykoliv v roce. Podmínkou je, aby to nebylo bezprostředně po prodělané infekční chorobě. „Očkování proti žloutence typu A by mělo vydržet až dvacet let,“ uzavřela přerovská lékárnice Jitka Švarcová.