V pondělí 12. květnapředal hranický odbor rozvoje města celou stavbu Městskému kulturnímu zařízení, které klub provozuje.

Od loňského listopadu zde běžel zkušební provoz, který měl například prověřit hlučnost tohoto zařízení. Ukázaly se při něm i nedostatky týkající se ozvučení klubu, na které si stěžovali jak návštěvníci, tak i někteří účinkující.

„V pondělí jsme začali s úpravami, aby mohly prostory klubu lépe sloužit veřejnosti a zlepšily se jejich akustické vlastnosti,“ řekla ředitelka Městského kulturního zařízení Helena Votavová.

Zámecký klub se však nedočká pouze změn technického charakteru, ale i proměny organizace. Podle ředitelky Votavové má vzniknout i speciální poradní výbor, který by lépe reflektoval přání hranických obyvatel.

Především se bude podílet na přípravě programu v souvislosti s požadavky místních lidí. „Škoda jen, že v klubu nemají otevřeno častěji, třeba i bez programu. Moc mi nesedí, když tam někdo vystupuje třeba v úterý, když tam nemůžu,“ prohlásila Lucie Vozáková z Hranic.

Posuny v otvírací době vedení kulturního stánku přesto zatím nechystá. „V současnosti si rozšíření otevírací doby nemůžeme dovolit. Máme šest pracovníků na klub i kino, a pokud chceme o víkendech pravidelně promítat, nemůžeme mít otevřeno v Zámeckém klubu,“ sdělila Helena Votavová.

Městské kulturní zařízení je příspěvkovou organizací, pod niž spadají kromě Zámeckého klubu ještě hranická městská kina.