„Výrobci získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce v médiích, v tištěných materiálech i na společných prezentacích. Získávají nové kontakty a možnosti nových forem spolupráce. Vlastnictví regionální značky je dokladem sounáležitosti s regionem," uvedla Olga Vilímková z Hranické rozvojové agentury.

Značka Moravská brána je určená jak obyvatelům regionu, kteří podporují místní produkty, tak i návštěvníkům oblasti ze vzdálenějších krajů, kteří poznávají výrobky či zvyky dané končiny.