„Jsem zde už od roku 1988 a nepamatuji si, že by někdy za posledních dvacet let došlo k nějaké zásadnější rekonstrukci,“ poznamenal nadrotmistr Jiří Sikmund.

V letošním roce jde opravdu o velký zásah do budovy. Během rekonstrukce je plánováno nové pokrytí střechy, nové krovy, oprava stropu, malování a pokládání podlah.

„Už bylo potřeba rekonstrukci provést. Střecha byla děravá a docházelo k podmáčení stropu,“ přidal Jiří Sikmund.

Armáda proto uvolnila finanční prostředky a Provozní středisko Hranice zpracovalo návrhy a projekty k rekonstrukci.

Investice dřív mířily jinam

Na špatném stavu sálu se do značné míry podepsal nedostatek financí, kdy prostředky, které měla armáda k dispozici na opravy budov v posádce byly dosud investovány do jiných, z hlediska života a pracovních podmínek vojáků, důležitějších prostor.

„Je pravda, že do sálu se dlouho neinvestovalo, protože daleko důležitější byly investice například do vybudování vyhovujících pracovních zón pro jednotky v posádce,“ připomněl Jiří Sikmund.

Jen pro armádu?

Zřejmě špatnou zprávou pro veřejnost je, že Zrcadlový sál bude po rekonstrukce s největší pravděpodobností sloužit už jen pro účely armády. Hranicím tedy už mnoho vhodných prostor například pro plesy nezůstane.

„Zda se zde nějaká civilní akce konat bude nebo ne je pouze na rozhodnutí velitele posádky. Objekt je ve vojenském prostoru a není primárně určen pro civilní účely,“ řekla kapitánka Martina Štěpánková.

Konference a besedy

Protože se jedná o největší prostor v kasárnách, kde se může shromáždit více lidí využívají ho vojáci k různým shromážděním a besedám. „Zrcadlový sál využíváme u příležitosti různých velitelských shromáždění, konferencí a besed,“ dodala Martina Štěpánková.

Sál už od svého vzniku sloužil ke stejným účelům jako v současné době. Už v dávné historii, v době, kdy zde fungovaly různé vojenské ústavy a školy, byl využíván zejména k zábavě ubytovaných kadetů, studentů a vojáků.

Konec rekonstrukce byl naplánován na polovinu února. Vzhledem k většímu rozsahu prací, než se původně předpokládalo, si armáda bude muset na svůj opravený Zrcadlový sál počkat asi o čtrnáct dní déle. (zem