„Obyvatelé města, zejména ti, kteří bydlí v blízkém i vzdálenějším okolí letního kina jsou dlouhodobě vystavování nadměrnému hluku, jehož původcem jsou hudební, zejména rockové produkce konané ve venkovním prostoru," uvádí člen zastupitelstva Vladimír Juračka (Hranice 2000) v materiálu, který k jednání předkládá.

„Nadměrná hlučnost překračuje denní a noční povolené hodnoty, škodí zdraví občanů a obtěžuje obyvatele rodinných domů v lokalitě ulice Za Lokálkou a okolí. Naléhavě žádám o konečné dořešení, které do budoucna odstraní tyto mnohaleté vleklé problémy," adresuje stížnost městu obyvatelka přilehlé ulice Hana Havranová.

Návrh Vladimíra Juračky mimo jiné požaduje přijmout opatření, která by zajistila, aby se v areálu letního kina a na veřejných prostranstvích nekonaly hudební produkce, které nad přijatelnou míru obtěžují hlukem obyvatele žijící v okolí. Stejně tak navrhuje pořídit Městské policii Hranice přístroj na měření hluku.

Traktor prý rozvibroval okapy

Bývalý starosta naráží především na akce, které probíhají i po dobu nočního klidu.

Problém spatřuje také v tom, že koncerty jsou zpravidla pořádány v době víkendů, kdy nejsou činné orgány hygieny, na něž bývají stěžovatelé odkazováni.

„Jedná se o dlouhodobý stav a ústní či písemné stížnosti občanů nejsou řešeny. Občané takto postižení jsou navíc rozhořčení nad skutečností, že město podobné problematické akce ještě finančně podporuje," pokračuje dále Vladimír Juračka v ofenzívě.

„Přímo odstrašujícím případem je koncert kapely Traktor konaný v prostoru před letním kinem v sobotu dne 21. května. Tato akce začala kolem deváté hodiny dopolední dlouhotrvající zkouškou aparatury a skončila o půlnoci. Jsou svědci, kteří mohou dosvědčit, že při zmíněné zkoušce na jednom z domů vibrovaly okapy a střešní krytina," uvádí dále.

Podle informací Vladimíra Juračky směřovali obyvatelé své stížnosti nejdříve na pořadatele, a následně na městskou policii.

„Městské policie na základě podnětu občanů požádala pořadatele o snížení hlasitosti. Ten však její žádost zcela ignoroval. Jsem přesvědčen, že hladina hluku byla tak vysoká, že hrozilo ohrožení zdraví občanů bydlících v okolí letního kina," dodal.

Město, kde to žije

„Jsme druhé turisticky nejnavštěvovanější město v Olomouckém kraji, budujeme si image města, ve kterém to žije, ve kterém se něco děje. Koncerty v letním kině k tomu podstatně přispívají," řekl dramaturg Městských kulturních zařízení Martin Kapek.

„Já chápu, že velké hudební produkce mohou některým, třeba nemocným nebo starším lidem vadit, samozřejmě tomu rozumím. Domnívám se však, že nějaké tři čtyři akce ročně by mohly být tolerovány. Kdyby zde byl koncert nebo festival každý týden, bylo by to něco jiného, ale opravdu se jedná o pár událostí," je přesvědčen Martin Kapek.

Kromě již proběhlého květnového open air koncertu kapely Traktor, jíž je Martin Kapek frontmanem, se v areálu letního kina jedná ještě o festival revivalových kapel a Hranickou scénu.

„Kolují názory, že by se podobné akce mohly pořádat v areálu drahotušského letiště. Je potřeba si však uvědomit, že letní kino a letiště jsou zcela odlišná místa. Letiště je velice nebezpečné a problematické prostranství. Všichni víme, jak dopadl loňský ročník Letiště Festivalu, kdy bouře a silný vítr poničily podia i techniku, a jen zázrakem nebyl nikdo zraněn. Frekventovaná silnice, která je v bezprostřední blízkosti areálu by byla pro návštěvníky také velice nebezpečná, " zakončil Martin Kapek.

David Král