Obvyklý studijní program bude rozšířen o jednu vyučovací hodinu denně.

„Děti budou mít tři hodině týdně navíc angličtinu, jednu hodinu podporu logiky a logického uvažování a jednu hodinu osobnostního rozvoje,“ přiblížil ředitel ZŠ Šromotovo Radomír Habermann.

Do lavic třídy pro nadané děti usedlo v úterý 1. září celkem třináct žáků. Koncept pro nadané děti počítá s tím, že matematiku se budou učit Hejného metodou.

„U této metody se jedná o to, že děti si na zákonitosti matematiky přicházejí sami. Má to dva doprovodné znaky. Stojí to sice více času, ale u nadaných dětí je předpoklad, že mají rychlejší tempo. Tím druhým je to, že děti mají matematiku mnohem lépe zafixovanou, protože si na řešení přijdou sami,“ vysvětlil ředitel.

Jistou zkušenost z Hejného metodou ve škole mají v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu.

„Máme možnost konzultovat tento způsob výuky s učiteli, kteří touto metodou učí ve velmi dobrých školách po celé republice, přesto s tím začínáme. Proto jsme podpořili tuto výuku matematiky, hodinu bude s kmenovou učitelkou vyučovat ještě jedna párová pedagožka,“ pokračoval Radomír Habermann.

Logika i osobnostní rozvoj

Na jejich vzdělání se budou podílet také další kvalifikovaní pedagogové.

„Na angličtinu máme lektorku, která řadu let žila v anglicky hovořící zemi, což je téměř jako rodilý mluvčí,“ doplnil ředitel ZŠ Šromotovo Radomír Habermann a doplnil, že také hodinu logického myšlení povede zkušený lektor.

Dlouhodobou prioritou Základní školy Šromotovo v Hranicích jsou vztahy mezi dětmi a pedagogy.

„Hodně se věnujeme osobnostní a sociální výchově. Záleží nám na tom, aby spolu děti vycházely napříč všemi ročníky. Nepodporujeme rivalitu mezi třídami, ale jejich vzájemnou spolupráci. A zejména to bude tématem hodiny osobnostního rozvoje,“ řekl ředitel.

Děti do třídy s rozšířenou výukou prošly při zápisech talentovými zkouškami.

„Na nadané děti se zapomíná a často jsou v pozici, že to nějak zvládnou a nějak dostudují, ale škola je nerozvíjí dostatečným způsobem. Toto byl prvotní impuls, když jsme nabídku na spolupráci v tomto modelu dostali. Měli bychom a chceme lépe uspokojit potřeby dětí, které mají vzdělávání vysoko na žebříčku a mají velký potenciál. Podle mě jich je v Hranicích hodně, “ konstatoval na závěr ředitel ZŠ Šromotovo Radomír Habermann, který doufá, že nový koncept výuky ve škole bude pro současné i budoucí žáky velkým přínosem.