Za opravy se samozřejmě přimlouvá také samotná vzdělávací organizace, která v letošním roce slavila výročí 90 let od svého založení. Ředitel ZUŠ Hranice Mojmír Chuda redakci Přerovského a hranického deníku dokonce ukázal plány, jak měla nová podoba školy vypadat. Ke stavebním pracím ale doposud nedošlo. Nyní se možná schyluje k obratu.

„Jednal jsem s panem Švecem, náměstkem hejtmana pro rezort školství Olomouckého kraje. Pan náměstek je ochoten se bavit o opravě školy, protože ta budova opravu skutečně potřebuje. Je to asi jediná neopravená škola ve městě," řekl zastupitel Miroslav Raindl.

Podle vyjádření místostarostky Hranic Pavly Tvrdoňové je rekonstrukce budovy na Školním náměstí součástí plánů Programu rozvoje kultury pro roky 2014–2020, který už v červnu hraničtí zastupitelé schválili.

„V programu upozorňujeme na stav Základní umělecké školy. Jsme tedy rádi, že máme i oporu v kraji. Zastupitelé by toho určitě měli využít," řekla místostarostka Pavla Tvrdoňová.

Ta je jedním z členů řešitelského týmu, který program navrhoval. Do této skupiny patří také Rostislav Plachý, zástupce ředitele Základní umělecké školy v Hranicích. Tuto školu navštěvuje přes osm set dětí.