Jako jeden z nejúčinnějších způsobů se prozatím jeví pozorování zvířat. Řada z nich totiž dokáže blížící se pohromu vycítit. Z místa, které má zaplavit tsunami nebo zpustošit výbuch sopky, se odsunou i několik dní předem.

Jak to dělají? A jak vůbec vzniká ničivá vlna tsunami?

Podívejte se na naše video:

Zdroj: Veronika Rodriguez, Michal Janko